Studio Lassa: Informatie over onze Licenties voor downloadbestanden

Studio Lassa

Licentie voor educatief gebruik voor organisaties

De gekochte licentie voor educatief gebruik is niet exclusief.
De gekochte licentie voor educatief gebruik is voor onbeperkte tijd.
De licentie voor educatief gebruik is niet overdraagbaar
d.m.v. verkoop, verhuur, uitlening of anderszins en bedoeld voor gebruik binnen je organisatie en binnen je locatie.

Uitbreiding educatieve licentie

Voor organisaties die de bestanden willen uitlenen
of op meer dan het toegestane maximale aantal van 6 computers willen
installeren is er de mogelijkheid tot uitbreiding van de licentie.
Neem hiervoor contact op met Studio Lassa.

Licentie voor thuisgebruik

De gekochte licentie is niet exclusief.
De gekochte licentie is voor onbeperkte tijd.
De gekochte licentie is niet overdraagbaar
d.m.v. verkoop, verhuur, uitlening of anderszins.

Openbaarmaking en vermenigvuldiging

De bestanden die je hebt gekocht zijn bedoeld voor eigen gebruik.
Je kunt ze zo vaak printen als je wilt, maar je mag ze niet door verkopen, op een website plaatsen, afdrukken etc, zonder schriftelijke toestemming van Studio Lassa.

Aantal downloads

Na de eerste download heb je nog 2 weken voor 3 extra downloads.
Na deze twee weken vervalt je recht op de download.

Copyright

Het copyright op de bestanden is van Studio Lassa.

Aansprakelijkheid

Studio Lassa is niet aansprakelijk voor schade door oneigenlijk gebruik van de digitale bestanden.

Contact

Vragen, opmerkingen of aanvullingen?
Stuur een emailtje aan sales@lassa.nl
of een brief naar:
Studio Lassa
Esther en Kirsten Plomp
Hoge der A 22-r
9712 AD Groningen

KvK nr: 52419193